Login Register Typing Test Advanced Typing Test Text Practice betakiểm tra đánh máy tiếng Việt

bướm khánh dễ thư vật đinh tôi sáo loài yêu sử đàn hành ơn khóc quảng học quốc khóc sài em hãy thay em đàn kinh hoàn con tên nghệ loài lỗi đất đời sáo sung bướm màu ngày hoài quát biển đánh người đỏ tình độc khăn toàn tin phần chăm cổ công lời lại xin hợp thành dựng thay mình nhạc bão thi đơn trình đẹp món cuộc ăn thông niên tự thanh tuổi hay công sinh áo ngoài công cao theo lập thi xa chim khoa pháp tên sung tỉnh phép tử sẻ quần thơ vẻ xin đẹp gòn nắng cười khánh nam khỏe biển khoa ngành cảm mưa gòn cao hạt vui nghệ chị dàng bóng tri lịch nhung xây tên ty tự sài minh chia ăn điện yêu phương sướng chào điện công xanh lịch ngành trần luật tia giao phép đất món thành bao quá ba sống hạnh nhà xin hoài cảm chia báo ẩm rán lời gió bao trong công trong tia tử khỏe hả bóng giao bếp cổ thuật mặt phúc nam lựu kiến ơn kính ngữ giành dễ hạnh cười quy lựu bánh anh sử tỉnh nẵng hạt bay xinh xanh đỏ vật nội hướng cảm chú vẻ chính văn mạnh do trúc bánh nga thang nhung phải học gửi sướng phủ quy vệ sợ quát im đà sẻ phối xinh lao xao màu gió trình minh ngủ trúc công huế nhạc hỷ hành ty xa phạm em trường tay sợ tổ hi nga phần hả quá tích làm trả nhà đ thư khó phối tình rán dạy nam đi năm trời mạnh nam vui em kiến sinh dàng phải lỗi sinh do hợp anh xin trời dũng chính trả tích nào phúc nắng nào tri quảng giao bình cầu mặt thực quảng giành dạy da nắng theo
Result:
Screenshot

0 WPM

(words per minute)
Keystrokes
( 0 | 0 ) 0
Correct Words
0
Wrong Words
0
typing test vietnamese, Thể hiện tốc độ gõ của ngón tay và cải thiện tốc độ gõ của bạn với bài kiểm tra gõ tiếng Việt Fastfingers.Kiểm tra Đánh máy nhanh Tiếng Việt

Làm thế nào về việc kiểm tra tốc độ ngón tay của bạn bằng một bài kiểm tra? Bạn có thể hành động để hoàn thành tốt hơn công việc của mình hoặc các kỳ thi bạn chuẩn bị bằng cách viết bằng mười ngón tay. Hãy sẵn sàng thử sức mình với một bài kiểm tra mà bạn sẽ chạy đua với thời gian và mỗi giây đều quý giá!

Kiểm tra ngón tay nhanh miễn phí

Bạn có thể tăng sức mạnh của ngón tay mà không phải trả phí cho bài kiểm tra ngón tay nhanh. Bạn sẽ có thể nhận thấy rằng bạn đang nhanh hơn một chút sau mỗi lần thử. Nhờ thực tế là thử nghiệm miễn phí, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào để thử mười ngón tay nhanh chóng. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thấy rằng số lượng từ bạn gõ mỗi phút sẽ tăng gấp đôi trong một thời gian ngắn.

Bạn sẽ có được khả năng đánh máy mà không cần nhìn vào bàn phím nhờ bài kiểm tra gồm những từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Việt. Bằng cách này, bạn có thể tiếp tục viết mà không cần lo lắng liệu mình có mắc lỗi khi viết hay không. Bạn nên biết rằng việc đánh máy bằng bàn phím sẽ không thành vấn đề đối với bạn sau khi bạn đã thực hiện xong bài kiểm tra độ nhanh của mười ngón tay trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, hãy bắt đầu làm bài kiểm tra mà không mất thời gian và quan sát kỹ hơn sự thay đổi của bài viết!

Bạn có thể chọn từ khó!

Nếu cảm thấy mệt mỏi với việc gõ các từ dễ dàng trong bài kiểm tra ngón tay nhanh, bạn có thể chuẩn bị cho mình trình độ tốt nhất bằng cách tăng mức độ khó. Sau khi xác định độ khó của từ, bạn sẽ có thể tận dụng lợi thế của việc tự kiểm tra các từ khác nhau. Đặc biệt nếu bạn nghĩ rằng bạn có những đối thủ rất khó khăn trong kỳ thi hoặc cuộc thi mà bạn đang chuẩn bị, bạn chắc chắn nên thử phương pháp này.

Có thể những từ khó sẽ ép bạn với các chữ cái khác nhau, giống như chúng phức tạp hơn! Tuy nhiên, bạn có thể vượt qua độ khó của từ bằng cách tăng số từ bạn có thể viết trong 1 phút. Bạn phải tiếp tục bài kiểm tra cho đến khi đạt trình độ không nhận ra bất kỳ đối thủ nào trong bài kiểm tra gõ tiếng Việt 10 ngón. Mỗi ngày, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn người dùng sử dụng bài kiểm tra của chúng tôi để cải thiện bản thân và nhận được kết quả tuyệt vời!

Top Ranking
username lang mode wpm time
1. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 87 19 hours ago
2. fleyde Fleyde French none 🙏 86 13 hours ago
3. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 85 19 hours ago
4. fleyde Fleyde French none 🙏 83 13 hours ago
5. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 82 1 hours ago
6. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 81 19 hours ago
7. jumanji jumanji Indonesian none 🙏 80 23 hours ago
8. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 77 19 hours ago
9. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 76 19 hours ago
10. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 76 2 hours ago
11. fleyde Fleyde French none 🙏 76 13 hours ago
12. jumanji jumanji Indonesian none 🙏 75 23 hours ago
13. cha-moocha Cha Moocha Indonesian none 🙏 75 8 hours ago
14. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 74 2 hours ago
15. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 73 1 hours ago
16. jumanji jumanji Indonesian none 🙏 71 23 hours ago
17. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 71 22 hours ago
18. tiyas-hendrawan Tiyas Hendrawan Indonesian none 🙏 71 23 hours ago
19. rajat-patel Rajat Patel English none 🙏 70 22 hours ago
20. fleyde Fleyde French none 🙏 69 13 hours ago
21. fleyde Fleyde French none 🙏 69 13 hours ago
22. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 69 3 hours ago
23. murtazokhon-abdulkhakimov Murtazokhon Abdulkhakimov English none 🙏 67 1 hours ago
24. jumanji jumanji Indonesian none 🙏 67 23 hours ago
25. jumanji jumanji Indonesian none 🙏 67 23 hours ago
26. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 67 1 hours ago
27. jumanji jumanji Indonesian none 🙏 66 23 hours ago
28. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 65 2 hours ago
29. cha-moocha Cha Moocha Indonesian none 🙏 65 8 hours ago
30. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 65 1 hours ago
31. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 63 12 hours ago
32. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 63 3 hours ago
33. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 62 12 hours ago
34. rajat-patel Rajat Patel English none 🙏 62 22 hours ago
35. murtazokhon-abdulkhakimov Murtazokhon Abdulkhakimov English none 🙏 61 1 hours ago
36. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 61 12 hours ago
37. rajat-patel Rajat Patel English none 🙏 60 22 hours ago
38. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 59 12 hours ago
39. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 59 1 hours ago
40. murtazokhon-abdulkhakimov Murtazokhon Abdulkhakimov English none 🙏 58 1 hours ago
41. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 58 12 hours ago
42. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 58 1 hours ago
43. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 58 1 hours ago
44. jumanji jumanji Indonesian none 🙏 57 23 hours ago
45. murtazokhon-abdulkhakimov Murtazokhon Abdulkhakimov English none 🙏 57 1 hours ago
46. semangat-uang semangat uang Indonesian none 🙏 57 15 hours ago
47. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 56 12 hours ago
48. semangat-uang semangat uang Indonesian none 🙏 56 15 hours ago
49. semangat-uang semangat uang Indonesian none 🙏 56 19 hours ago
50. semangat-uang semangat uang Indonesian none 🙏 56 13 hours ago
username lang mode wpm time
1. vitto-bratha Vitto Bratha Indonesian none 🙏 93 3 days ago
2. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 88 2 days ago
3. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 88 2 days ago
4. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 88 4 days ago
5. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 87 19 hours ago
6. myint-myat-hein Myint Myat Hein English none 🙏 87 1 days ago
7. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 86 3 days ago
8. fleyde Fleyde French none 🙏 86 13 hours ago
9. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 86 1 days ago
10. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 86 2 days ago
11. sodove sodove Russian none 🙏 85 1 days ago
12. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 85 19 hours ago
13. sodove sodove Russian none 🙏 85 1 days ago
14. vitto-bratha Vitto Bratha Indonesian none 🙏 84 3 days ago
15. myint-myat-hein Myint Myat Hein English none 🙏 84 1 days ago
16. sodove sodove Russian none 🙏 83 1 days ago
17. my-work My Work Indonesian none 🙏 83 6 days ago
18. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 83 2 days ago
19. fleyde Fleyde French none 🙏 83 13 hours ago
20. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 82 2 days ago
21. anugrah-putra-selamat-lase Anugrah Putra Selamat Lase Indonesian none 🙏 82 1 hours ago
22. sodove sodove Russian none 🙏 81 1 days ago
23. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 81 19 hours ago
24. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 81 2 days ago
25. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 81 2 days ago
26. jumanji jumanji Indonesian none 🙏 80 23 hours ago
27. vitto-bratha Vitto Bratha Indonesian none 🙏 80 1 days ago
28. vitto-bratha Vitto Bratha Indonesian none 🙏 80 4 days ago
29. myint-myat-hein Myint Myat Hein English none 🙏 80 1 days ago
30. jaicy-melisse Jaicy Melisse English none 🙏 80 4 days ago
31. vk-salyoshin2017 vk: salyoshin2017 Russian none 🙏 79 1 days ago
32. ryuk Ryuk Portuguese none 🙏 79 3 days ago
33. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 79 2 days ago
34. jaicy-melisse Jaicy Melisse English none 🙏 79 4 days ago
35. jaicy-melisse Jaicy Melisse English none 🙏 79 4 days ago
36. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 79 1 days ago
37. trng-xuan-doan Trường Xuân Đoàn English none 🙏 78 3 days ago
38. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 78 3 days ago
39. vitto-bratha Vitto Bratha Indonesian none 🙏 78 4 days ago
40. myint-myat-hein Myint Myat Hein English none 🙏 78 1 days ago
41. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 77 4 days ago
42. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 77 19 hours ago
43. vk-salyoshin2017 vk: salyoshin2017 Russian none 🙏 77 1 days ago
44. trinity Trinity German none 🙏 77 3 days ago
45. jaicy-melisse Jaicy Melisse English none 🙏 77 4 days ago
46. itsboutch itsBoutch English none 🙏 77 4 days ago
47. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 77 2 days ago
48. sri-rahayu Sri Rahayu Indonesian none 🙏 77 1 days ago
49. jaicy-melisse Jaicy Melisse English none 🙏 77 4 days ago
50. jaicy-melisse Jaicy Melisse English none 🙏 77 4 days ago