Login Register Typing Test Advanced Typing Test Text Practice beta Blog


kiểm tra đánh máy nâng cao Vietnamese

dạ anh sinh vâng trong phép phối báo cầu cao phần mặt niên báo quy khóc sướng hợp nói thực sáo sung thơ quốc khó chim cười hay đàn lịch anh hội chi đẹp ngành tia học trường huế chim hay thành bếp bình đánh bão mưa độc dàng phải tên kính đơn đường hoàn thanh nội ẩm phép in đà khánh màu quần dũng chào quần xinh khoa hãy áo dàng chính hạt minh độc mạnh sinh nam minh phố tử phủ tổ luật cổ nắng sướng dễ thơ tháng nắng học lập mạnh pháp sợ hướng dạ tuổi giành phạm thay giấy áo tích xa bánh mặt khăn gió điện quá sung phố nẵng khỏe tỉnh nội gió tờ vâng thay tham sử dễ phối hả lập quảng bóng trang nhung quảng đợi đánh khỏe toàn hợp
Result:

0 WPM

(words per minute)
Keystrokes
( 0 | 0 ) 0
Correct Words
0
Wrong Words
0


advanced typing test vietnamese, Thể hiện tốc độ gõ của ngón tay và cải thiện tốc độ gõ của bạn với bài kiểm tra gõ tiếng Việt Fastfingers.Top Ranking
username lang mode wpm time
1. k-trn-quang Kỳ Trần Quang Vietnamese none 🙏 48 1 hours ago
2. k-trn-quang Kỳ Trần Quang Vietnamese none 🙏 41 1 hours ago
3. k-trn-quang Kỳ Trần Quang Vietnamese none 🙏 40 1 hours ago
4. k-trn-quang Kỳ Trần Quang Vietnamese none 🙏 40 1 hours ago
5. richard-vincent Richard Vincent English none 🙏 37 13 hours ago
6. richard-vincent Richard Vincent English none 🙏 29 13 hours ago
7. k-trn-quang Kỳ Trần Quang Vietnamese none 🙏 20 1 hours ago
8. dora Dora English none 🙏 14 12 hours ago
username lang mode wpm time
1. darius-parage Darius Parage French none 🙏 78 3 days ago
2. darius-parage Darius Parage French none 🙏 73 3 days ago
3. vatman Ватман Russian none 🙏 73 5 days ago
4. darius-parage Darius Parage French none 🙏 68 3 days ago
5. darius-parage Darius Parage French none 🙏 67 3 days ago
6. maelle-le-clainche Maëlle Le Clainche French none 🙏 65 5 days ago
7. daasrn daasrn Indonesian none 🙏 64 2 days ago
8. daasrn daasrn Indonesian none 🙏 62 2 days ago
9. anatoliy-goncharov Анатолий Гончаров Russian none 🙏 60 1 days ago
10. daasrn daasrn Indonesian none 🙏 60 2 days ago
11. anatoliy-goncharov Анатолий Гончаров Russian none 🙏 58 1 days ago
12. darius-parage Darius Parage French none 🙏 58 3 days ago
13. anatoliy-goncharov Анатолий Гончаров Russian none 🙏 57 2 days ago
14. anatoliy-goncharov Анатолий Гончаров Russian none 🙏 57 2 days ago
15. kang-cilor kang cilor Indonesian none 🙏 56 3 days ago
16. kang-cilor kang cilor Indonesian none 🙏 56 3 days ago
17. daasrn daasrn Indonesian none 🙏 53 2 days ago
18. anatoliy-goncharov Анатолий Гончаров Russian none 🙏 52 2 days ago
19. kang-cilor kang cilor Indonesian none 🙏 52 3 days ago
20. daasrn daasrn Indonesian Easy 🤝 50 2 days ago
21. roy-el-anouar Roy El anouar Indonesian none 🙏 49 4 days ago
22. k-trn-quang Kỳ Trần Quang Vietnamese none 🙏 48 1 hours ago
23. darius-parage Darius Parage German none 🙏 46 3 days ago
24. darius-parage Darius Parage Portuguese none 🙏 46 3 days ago
25. darius-parage Darius Parage English none 🙏 44 3 days ago
26. darius-parage Darius Parage Italian none 🙏 43 3 days ago
27. darius-parage Darius Parage Norwegian none 🙏 41 3 days ago
28. mama-ya-v-dubae мама я в дубае Russian none 🙏 41 6 days ago
29. k-trn-quang Kỳ Trần Quang Vietnamese none 🙏 41 1 hours ago
30. k-trn-quang Kỳ Trần Quang Vietnamese none 🙏 40 1 hours ago
31. k-trn-quang Kỳ Trần Quang Vietnamese none 🙏 40 1 hours ago
32. umar-hidayat Umar Hidayat Indonesian none 🙏 40 1 days ago
33. darius-parage Darius Parage Indonesian none 🙏 40 3 days ago
34. mert MerT Turkish none 🙏 38 4 days ago
35. mert MerT Turkish none 🙏 38 4 days ago
36. mert MerT Turkish none 🙏 38 4 days ago
37. mert MerT Turkish none 🙏 38 4 days ago
38. nabilah-putri-fakhrina Nabilah Putri Fakhrina English none 🙏 37 4 days ago
39. richard-vincent Richard Vincent English none 🙏 37 13 hours ago
40. umut-sansa UMUT SANSA Turkish none 🙏 36 3 days ago
41. umut-sansa UMUT SANSA Turkish none 🙏 36 3 days ago
42. mert MerT Turkish none 🙏 35 4 days ago
43. mert MerT Turkish none 🙏 35 4 days ago
44. mert MerT Turkish none 🙏 35 4 days ago
45. mert MerT Turkish none 🙏 35 4 days ago
46. grigory-aksenov Grigory Aksenov Russian none 🙏 35 2 days ago
47. umut-sansa UMUT SANSA Turkish none 🙏 35 4 days ago
48. mert MerT Turkish none 🙏 34 4 days ago
49. umut-sansa UMUT SANSA Turkish none 🙏 34 4 days ago
50. mert MerT Turkish none 🙏 33 4 days ago