kiểm tra đánh máy nâng cao Vietnamese

Result:

0 WPM

(words per minute)
Keystrokes
( 0 | 0 ) 0
Correct Words
0
Wrong Words
0


advanced typing test vietnamese, Thể hiện tốc độ gõ của ngón tay và cải thiện tốc độ gõ của bạn với bài kiểm tra gõ tiếng Việt Fastfingers.Top Ranking
username lang mode wpm time
1. pace-akun-slot PACE AKUN SLOT Indonesian none 🙏 83 18 hours ago
2. pace-akun-slot PACE AKUN SLOT Indonesian none 🙏 80 20 hours ago
3. tuan-vu Tuan Vu Vietnamese none 🙏 48 17 hours ago
4. tuan-vu Tuan Vu Vietnamese none 🙏 48 17 hours ago
5. tuan-vu Tuan Vu Vietnamese none 🙏 45 17 hours ago
6. tuan-vu Tuan Vu Vietnamese none 🙏 42 17 hours ago
7. mukundane-j Mukundane J English none 🙏 28 10 hours ago
8. mukundane-j Mukundane J English none 🙏 27 9 hours ago
9. berat-azem-polat Berat Azem Polat Turkish none 🙏 27 23 hours ago
10. mukundane-j Mukundane J English none 🙏 25 9 hours ago
11. mukundane-j Mukundane J English none 🙏 23 9 hours ago
username lang mode wpm time
1. nvitasr NvitaSR Indonesian none 🙏 92 1 days ago
2. raditta-3 Raditta_<3 Indonesian none 🙏 91 2 days ago
3. raditta-3 Raditta_<3 Indonesian none 🙏 89 2 days ago
4. nvitasr NvitaSR Indonesian none 🙏 85 1 days ago
5. pace-akun-slot PACE AKUN SLOT Indonesian none 🙏 85 1 days ago
6. raditta-3 Raditta_<3 Indonesian none 🙏 85 2 days ago
7. egi-jvndra27 Egi jvndra27 Indonesian none 🙏 85 6 days ago
8. pace-akun-slot PACE AKUN SLOT Indonesian none 🙏 83 18 hours ago
9. pace-akun-slot PACE AKUN SLOT Indonesian none 🙏 82 1 days ago
10. pace-akun-slot PACE AKUN SLOT Indonesian none 🙏 80 20 hours ago
11. siddhartha-and-rudra-gamer Siddhartha and rudra gamer English none 🙏 79 5 days ago
12. vincenzo-cassano VINCENZO CASSANO Indonesian none 🙏 71 1 days ago
13. mihail-kovalyov Михаил Ковалёв Russian none 🙏 70 4 days ago
14. mihail-kovalyov Михаил Ковалёв Russian none 🙏 68 4 days ago
15. mihail-kovalyov Михаил Ковалёв Russian none 🙏 66 4 days ago
16. mihail-kovalyov Михаил Ковалёв Russian none 🙏 66 4 days ago
17. vincenzo-cassano VINCENZO CASSANO Indonesian none 🙏 64 1 days ago
18. fozzy-castom Fozzy Castom Russian none 🙏 62 1 days ago
19. mihail-kovalyov Михаил Ковалёв Russian none 🙏 61 4 days ago
20. fozzy-castom Fozzy Castom Russian none 🙏 61 1 days ago
21. cani CANI Indonesian none 🙏 57 1 days ago
22. vincenzo-cassano VINCENZO CASSANO Indonesian none 🙏 57 1 days ago
23. cani CANI Indonesian none 🙏 56 1 days ago
24. fozzy-castom Fozzy Castom Russian none 🙏 55 1 days ago
25. fozzy-castom Fozzy Castom Russian none 🙏 55 1 days ago
26. mihail-kovalyov Михаил Ковалёв Russian none 🙏 54 4 days ago
27. fozzy-castom Fozzy Castom Russian none 🙏 54 1 days ago
28. cani CANI Indonesian none 🙏 52 1 days ago
29. cani CANI Indonesian none 🙏 51 1 days ago
30. fozzy-castom Fozzy Castom Russian none 🙏 48 1 days ago
31. tuan-vu Tuan Vu Vietnamese none 🙏 48 17 hours ago
32. tuan-vu Tuan Vu Vietnamese none 🙏 48 17 hours ago
33. cani CANI Indonesian none 🙏 47 1 days ago
34. louis Louis French none 🙏 46 3 days ago
35. tuan-vu Tuan Vu Vietnamese none 🙏 45 17 hours ago
36. louis Louis French none 🙏 45 5 days ago
37. louis Louis French none 🙏 42 1 days ago
38. louis Louis French none 🙏 42 6 days ago
39. tuan-vu Tuan Vu Vietnamese none 🙏 42 17 hours ago
40. dian-ismayanti-gozali Dian Ismayanti Gozali Indonesian none 🙏 41 2 days ago
41. timur timur Russian none 🙏 40 4 days ago
42. faukon-febriansyah Faukon Febriansyah Indonesian none 🙏 36 4 days ago
43. faukon-febriansyah Faukon Febriansyah Indonesian none 🙏 36 6 days ago
44. faukon-febriansyah Faukon Febriansyah Indonesian none 🙏 36 6 days ago
45. timur timur Russian none 🙏 36 4 days ago
46. faukon-febriansyah Faukon Febriansyah Indonesian none 🙏 35 4 days ago
47. faukon-febriansyah Faukon Febriansyah Indonesian none 🙏 35 4 days ago
48. yash-jain Yash jain English none 🙏 35 1 days ago
49. faukon-febriansyah Faukon Febriansyah Indonesian none 🙏 34 4 days ago
50. cani CANI English none 🙏 33 1 days ago